آخرین تغییرات نمایندگی های شرکت

خودروسازان بم


شهر کد نمایندگی نام نمایندگی کاربری وضعیت
مشکین شهر 1204 منوچهر عطائی فروش و خدمات افتتاح
شاهین شهر 1309 فرزاد کریمی مقدم فروش و خدمات افتتاح
رشت 3403 دیار بهمن شمال فروش و خدمات افتتاح
تهران 1772 مجید ستوده فروش و خدمات افتتاح
پاکدشت 1721 محمود عسگری فر فروش و خدمات قطع همکاری
تهران 1775 محمود عسگری فر فروش قطع همکاری

تاریخ بروزرسانی: 1403/02/24