News Image
عمومی

بازدید مدیران ارشد شرکت خدمات‌وتجارت بـم‌خودرو از نمایندگی‌های تهران

در ادامه برنامه بازدیدهای مدیران ارشد شرکت خدمات‌وتجارت بـم‌خودرو، در روز دوشنبه مورخ 22 مهرماه 98 بازدید از نمایندگی‌های تهران صورت پذیرفت.
بنا به رسم موجود، در ابتدای ورود به هر نمایندگی مدیریت محترم عامل و معاون محترم خدمات پس‌ازفروش به همراه سایرین به بازدید فضاهای نمایندگی اعم از سالن‌های تعمیرات و بدنه، انبارها، پذیرش و انتظار مشتریان و بخش‌های اداری پرداختند. اما بازدید از فضاها فقط بهانه‌ای برای آشنایی نزدیک‌تر و بیشتر با نمایندگی‌ها و پرسنل شاغل در آنها و شروعی برای یک جلسه صمیمانه بود. آنچه که این حضور را اثربخش می‌کند، جلسه‌ایست که پس از بازدید با صاحب‌امتیازان محترم تشکیل می‌شود و مدیران ارشد مجموعه با اشتیاق تمام حرف‌های گفته و ناگفته را می‌شنوند. با مرور کارنامه نمایندگی در حوزه‌های پذیرش و درآمد، خرید قطعه، وضعیت نمایندگی و نتیجه عملکرد (ارزیابی 97 شرکت ISQI) و نتایج شاخص CSI در سه‌ماهه‌اول 98 بسیاری از نقاط قوت و ضعف نمایندگی مشخص و در خصوص آنها بحث و بررسی صورت گرفت. پیشنهادها و انتقادها و بعضاً درددل‌های صاحب‌امتیازان شاید بیشتر وقت جلسه را به خود اختصاص می‌داد، اما قطعاً شنیدن آنها از نزدیک فایده‌ای کمتر از مرور کارنامه عملکرد ندارد.
1398/08/01