تلگرام اینستاگرام 021-44985757-8 شماره تماس
location آدرس
آدرس : كيلومتر 16 جاده مخصوص كرج ، بلوار كرمان خودرو ، بلوار نخل ، ساختمان اداري صدف
tel تلفن
تلفن : 021-44985757-8
fax نمابر
نمابر : 021-44984963
email پست الکترونیک
پست الکترونیکی : info@bamco.ir